Η σήμερον ως αύριον και ως χθες

Ανθολόγιο κειμένων από την συλλογή "Αι γενεαί αι πάσαι" ή Η σήμερον ως αύριον και ως χθες

Επάνω από τα κύματα των επελάσεων
Μέσα στα θρύψαλα της καθημερινής ζωής
Και στις ανατινάξεις των οπτασιών και των ονείρων
Μέσα στο άγχος των πολέμων –ευτυχώς-
Των αρχαγγέλων ο εσμός.

Ειρήνη ειρήνη και πυκνά πλεμάτια
Κατά του στίφους των ακρίδων
Κατά του πλήθους των σκορπιών και των ερίδων
Η χαίτη της καθεμιάς βουίζει
Και δάσος πλήρες από έντομα γιγάντια

Κ’ αίφνης οι πίδακες των ιδικών μας απαντήσεων
Με την ευχή της μάνας μας
Ενάντια στα μαχαίρια των πογκρόμ
Ενάντια στα κνούτα της Οχράνα

Ανδρέας Εμπειρίκος/ Μπράϊλα Ρουμανίας 1901 - Κηφισιά 1975 (συνέχεια)